PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM


SZKOLENIE

ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM W TRAKCIE WYKONAWSTWA ROBÓT WYSOKOśCIOWYCH

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń związanych z pracą na wysokości, alpinizmem przemysłowym oraz pracą w miejscach trudno dostępnych.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu opracowaliśmy własne programy i metody szkoleń dla określonych grup pracowniczych.
Opracowujemy indywidualne programy szkoleniowe uzależnione od specyfiki obiektu i charakteru pracy.
Szkolimy specjalistów w zakresie wykorzystania sprzętu alpinistycznego w każdych warunkach dla różnych celów, prowadzimy zajęcia z zakresu ratownictwa wysokościowego.
W ciągu długoletniego okresu działalności nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami zajmującymi się pracą na wysokości: montażem anten, budową elektrowni wiatrowych, przemysłem okrętowym, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, wojskiem, policją i z jednostkami ratowniczymi.

Prowadzimy szkolenia:
- dla pracowników, których praca prowadzona jest w miejscach trudnodostępnych i zagrożona jest upadkiem z wysokości i wymaga użycia specjalistycznego sprzętu
- dla pracowników dozoru

W czasie szkoleń używamy starannie dobranego sprzętu. Po szkoleniu razem ze zleceniodawcą ustalamy listę niezbędnego sprzętu właściwego dla danej grupy.

Założenia programowe:
- Podstawowym celem szkolenia zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości jest nabycie przez szkolnych umiejętności pozwalających na bezpieczne wejście na obiekty wysokie oraz bezpieczne wykonywanie na nich różnorodnych prac z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej do asekuracji oraz ratownictwa.
- Realizacji w/w celu służy system szkolenia prowadzony przez zaangażowanych specjalistów oraz środki techniczne przez nich stosowane.
- Prowadzącymi szkolenie są licencjonowani instruktorzy posiadający aktualne uprawnienia, długoletnią praktykę w wykonywaniu prac z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego, na bieżąco wykonujący trudne zadania wysokościowe oraz specjaliści z innych wymaganych dziedzin.
- środkami szkolenia są: sprzęt i wyposażenie, podręczniki, programy szkolenia, pomoce naukowe, treningi i ćwiczenia praktyczne.
- Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, założenia programowe Szkolenia alpinistów przemysłowych oraz zamówienia kontrahentów
Ukończenie kursu daje niezbędne kwalifikacje do pracy na wysokości z zastosowaniem sprzętu firm krajowych jaki zagranicznych Petzl, Singing Rock, Lanex, Mamut itp.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Szkolenie trwa:
24 godzin lekcyjnych
Cena:
500zl + 23% vat /os

*Warunki zdrowotne

*Sprzęt wspinaczkowy

*Wyposażenie osobiste


PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM

© 2005 hepi.szczecin.pl | Design Pawel Szczepaniak