PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM


SZKOLENIE

PODSTAWOWY KURS WSPINACZKOWY W SKAŁKACH

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych nie maj±cych charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza.

Osoby niepełnoletnie od 12 roku życia mog± być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Kursy odbywaj± się gdy zbierze się grupa chętnych 4 osób.

Szkolenie trwa:
6 dni
Cena:
700zl/os.+VAT

*Warunki zdrowotne

*Małoletni

*Sprzęt wspinaczkowy

*Wyposażenie osobiste

*Absolwent

PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM

© 2005 hepi.szczecin.pl | Design Pawel Szczepaniak