PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM


SZKOLENIE ALPINIZMU PRZEMYSŁOWEGO

WYKONAWSTWO ROBÓT WYSOKOśCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I SPRZĘTÓW ALPINISTYCZNYCH
/ DOSTĘP LINOWY /

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń związanych z pracą na wysokości, alpinizmem przemysłowym oraz pracą w miejscach trudno dostępnych.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu opracowaliśmy własne programy i metody szkoleń dla określonych grup pracowniczych.
Opracowujemy indywidualne programy szkoleniowe uzależnione od specyfiki obiektu i charakteru pracy.
Szkolimy specjalistów w zakresie wykorzystania sprzętu alpinistycznego w każdych warunkach dla różnych celów, prowadzimy zajęcia z zakresu ratownictwa wysokościowego.
W ciągu długoletniego okresu działalności nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami zajmującymi się pracą na wysokości: montażem anten, budową elektrowni wiatrowych, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, wojskiem, policją i z jednostkami ratowniczymi.

Prowadzimy szkolenia:
- dla pracowników, których praca prowadzona jest w miejscach trudno dostępnych oraz zagrożona jest upadkiem z wysokości i wymaga użycia specjalistycznego sprzętu
- dla pracowników dozoru

W czasie szkoleń używamy starannie dobranego sprzętu. Po szkoleniu razem ze zleceniodawcą ustalamy listę niezbędnego sprzętu właściwego dla danej grupy.

Założenia programowe:
- Podstawowym celem szkolenia dostępu linowego jest nabycie przez szkolonych umiejętności pozwalających na bezpieczne i samodzielne wykonywanie różnorodnych prac na wysokościach z użyciem sprzętu alpinistycznego (rusztowania linowe).
- Realizacji w/w celu służy system szkolenia prowadzony przez zaangażowanych specjalistów oraz środki techniczne przez nich stosowane.
- Prowadzącymi szkolenie są licencjonowani instruktorzy posiadający aktualne uprawnienia, długoletnią praktykę w wykonywaniu prac z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego, na bieżąco wykonujący trudne zadania wysokościowe oraz specjaliści z innych wymaganych dziedzin.
- środkami szkolenia są: sprzęt i wyposażenie, podręczniki, programy szkolenia, pomoce naukowe, treningi i ćwiczenia praktyczne.
- Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, założenia programowe szkolenia alpinistów przemysłowych oraz zamówienia kontrahentów
Ukończenie kursu daje niezbędne kwalifikacje do pracy na wysokości metodą dostępu linowego z zastosowaniem sprzętu takich firm jak: Petzl, Singing Rock, Lanex, Mamut itp.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Szkolenie trwa:
40 godzin lekcyjnych
Cena:
900zl + 23%vat /os

*Warunki zdrowotne

*Sprzęt wspinaczkowy

*Wyposażenie osobiste


PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM

© 2005 hepi.szczecin.pl | Design Pawel Szczepaniak