TREKKINGI

WYPRAWY

SZKOLENIA

OBOZY MŁODZIEŻOWE

WCZASY
INNE WYJAZDY

NA NARTY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

UBEZPIECZENIA

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT DOKUMENTY

PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM


SZKOLENIE "BASIC WORKING AT HEIGHTS"

ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOśCI ORAZ RATOWNICTWO PODCZAS PRAC NA TURBINACH WIATROWYCH

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń związanych z pracą na wysokości, alpinizmem przemysłowym oraz pracą w miejscach trudno dostępnych od 1996 roku.
Budowa i eksploatacja turbin wiatrowych to jedna z dziedzin, gdzie ze względu na duże wysokości i możliwości upadku z nich, kładzie się szczególny nacisk na zapewnienie pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa.
Każdy z pracowników wysokościowych jest wyposażony w Sprzęt Ochrony Indywidualnej chroniący przed upadkiem z wysokości, a obiekty wyposażone są w zestawy służące do ratownictwa wysokościowego.
Każdy z pracowników musi przejść kompleks szkoleń, którego jednym z elementów jest szkolenie prawidłowego stosowania zabezpieczeń przed upadkiem w trakcie pracy na turbinach wiatrowych oraz szkolenie ratownictwa wysokościowego.

Prowadzimy szkolenia:
- dla pracowników, którzy zajmują się montażem oraz demontażem turbin wiatrowych
- dla pracowników bieżącej obsługi turbin wiatrowych
- dla pracowników dozoru

W czasie szkoleń używamy Sprzętu Ochrony Indywidualnej przed upadkiem z wysokości przydzielonego pracownikom oraz zestawów służących do ratownictwa wysokościowego. W razie braku takowych razem ze zleceniodawcą ustalamy listę niezbędnego sprzętu właściwego dla danej grupy.

Założenia programowe:
W 2012 roku Global Wind Organisation opracowało standardy dotyczące szkoleń dla pracowników w przemyśle wiatrowym.
Standardy te opracowano kierując się oceną ryzyka i faktycznymi wypadkami w branży, związanymi z instalacją, obsługą i konserwacją generatora turbiny wiatrowej.
Celem niniejszych standardów było:
- opracowanie wspólnego programu szkolenia branżowego,
- najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- metod prowadzących do zmniejszenia ryzyka w czasie pracy w branży wiatrowej,
- zmniejszenia zagrożenia dla środowiska w Europie.
Opracowano normę, która opisuje wymogi wg. GWO dotyczące podstawowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w branży energetyki wiatrowej.
Norma ta przewiduje w BASIC SAFETY TRAINING moduł szkoleniowy "Working at Hights" realizowany w czasie 16 godzin szkoleniowych, odnawiany co dwa lata.
- Podstawowym celem szkolenia "Working at Hights" jest nabycie przez szkolnych umiejętności pozwalających na bezpieczne wejście na obiekty wysokie oraz bezpieczne wykonywanie na nich różnorodnych prac z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej do asekuracji. Wymaga się także umiejętności przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczej w razie wypadku.
- Realizacji w/w celu służy system szkolenia prowadzony przez specjalistów oraz środki techniczne przez nich stosowane.
- Prowadzącymi szkolenie są licencjonowani instruktorzy posiadający aktualne uprawnienia i długoletnią praktykę
- środkami szkolenia są: sprzęt ochrony indywidualnej i wyposażenie ratownicze, podręczniki, programy szkolenia GWO, pomoce naukowe, treningi i ćwiczenia praktyczne.
- Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, założenia programowe GLOBAL WIND ORGANISATION oraz zamówienia kontrahentów
Ukończenie kursu daje niezbędne kwalifikacje do pracy na wysokości w przemyśle energetyki wiatrowej.
Uwaga: NIE POSIADAMY AKREDYTACJI GWO.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)- w języku polskim i angielskim.

Szkolenie trwa:
16 godz lekcyjnych
Cena:
320zl + 23% vat /os

*Warunki zdrowotne

*Małoletni

*Sprzęt wspinaczkowy

*Wyposażenie osobiste

*Absolwent

TREKKINGI

WYPRAWY

SZKOLENIA

OBOZY MŁODZIEŻOWE

WCZASY
INNE WYJAZDY

NA NARTY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

UBEZPIECZENIA

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT DOKUMENTY

PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM

© 2005 hepi.szczecin.pl | Design Pawel Szczepaniak