PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEMJak się leczyć w Unii Europejskiej?


Wielu z nas zastanawia się, na jaką opiekę medyczną możemy liczyć wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej. Czy turystom i osobom pracującym w krajach Unii, wystarczy opieka zdrowotna gwarantowana przepisami wspólnotowymi? Czy po przystąpieniu do Unii Europejskiej powinniśmy rezygnować z zakupu polis, zapewniających pokrycie kosztów leczenia w czasie wyjazdów zagranicznych?

Opieka zdrowotna w krajach UE - formalności
Od pierwszego maja 2004 mamy prawo korzystać z publicznej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej. Oczywiście na taką pomoc medyczną mogą liczyć osoby objęte systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wielu z nas już wie, że wiąże się to z koniecznością sprostania licznym formalnościom, które mogą być dość kłopotliwe. Jeszcze przed wyjazdem z Polski należy zaopatrzyć się w odpowiedni formularz E111, dzięki któremu będzie można skutecznie powołać się na przysługujące prawa. Formularze wystawiane są na wniosek zainteresowanego przez właściwy miejscu zamieszkania ubezpieczonego oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W większości krajów UE warunkiem uzyskania należnych świadczeń jest zarejestrowanie tego formularza w odpowiedniej instytucji ubezpieczeń społecznych. Tylko w Hiszpanii, Danii, Szwecji, Finlandii i Norwegii wystarczy okazanie lekarzowi lub pracownikowi szpitala samego formularza. W pozostałych krajach udzielenie pomocy medycznej w ramach ubezpieczenia społecznego uzależnione jest od okazania przez pacjenta odpowiedniego zaświadczenia, które uzyskuje się od instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w danym kraju na podstawie formularza E 111. Tak, tak,... musimy zapomnieć o bezproblemowym szybkim załatwieniu formalności związanych ze skorzystaniem z opieki medycznej w ramach ubezpieczeń zdrowotnych.

Opieka zdrowotna w krajach UE - czy na pewno bezpłatna?
Formalności to nie wszystko. Należy wziąć pod uwagę, że możemy korzystać za granicą z takich samych usług i pomocy medycznej, jak obywatele danego kraju członkowskiego. Zakres tych świadczeń w poszczególnych krajach jest różny, tak, jak i różny bywa udział ich obywateli w ponoszeniu kosztów leczenia. Bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego. Nie należy więc oczekiwać, że Polacy nie będą partycypować w kosztach swojego leczenia za granicą. Np. w Niemczech płatna jest pierwsza wizyta u lekarza, a także pobyt w szpitalu (10 Euro za każdy dzień). W Belgii, 25% kosztów leczenia i lekarstw będziemy musieli pokryć we własnym zakresie a za transport medyczny musimy ponieść opłaty w pełni na własny koszt. Oczywiście Kasa Chorych zwróci nam 75% poniesionych kosztów na leczenie i leki tylko wówczas, gdy posiadamy odpowiedni formularz, pokwitowania i kopie recept. We Francji będziemy musieli pokryć 30% kosztów honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego, 25% leczenia szpitalnego, wysokość opłaty dobowej, koszty leków od 35% do 65% i 40% kosztów testów laboratoryjnych. Dodatkowo jest pewne, iż zakres świadczeń oferowanych w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie może się równać z zakresem świadczeń oferowanych przez turystyczne polisy ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach polis turystycznych proponują nie tylko pokrycie kosztów leczenia ale także wiele świadczeń z zakresu pomocy w podróży, jak również ubezpieczenia bagażu czy odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego warto mieć polisę turystyczną w Allianz
W trudnych chwilach choroby czy nieszczęśliwego wypadku możemy liczyć na całodobową, bezpłatną, fachową obsługę telefoniczną Centrum Operacyjnego Allianz. Pracownicy Centrum w języku polskim "poprowadzą nas zawsze za rękę", dostarczą informacji i skontaktują nas z odpowiednią placówką medyczną. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) można otrzymać różnorodne świadczenia, gdyż ubezpieczenie obejmuje pomoc medyczną, a w tym: badania lekarskie, zabiegi, medykamenty, środki opatrunkowe przepisane przez lekarza; pobyt w szpitalu - Centrum Operacyjne rezerwuje miejsca, organizuje dowóz, informuje szpital o warunkach płatności, pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem; transport medyczny ubezpieczonego do przychodni lub szpitala; konsultacje lekarskie; Allianz w ramach ubezpieczeń w podróży zagranicznej zapewnia bezgotówkowe pokrycie m.in. kosztów: transportu do placówki medycznej, transportu zwłok, transportu i noclegów dla osoby, która odwiedzi poszkodowanego samotnie przebywajšcego w zagranicznym szpitalu. Allianz zapewnia także: opiekę nad nieletnimi dziećmi, pomoc prawną wraz z kaucją na wyjście z aresztu, przekazywanie wiadomości, pomoc po kradzieży dokumentów, kontynuację podróży czy wcześniejszy powrót do kraju, informacje przed podróżą, zastępstwo w podróży służbowej. Bardzo ważne w ofercie jest także zorganizowanie i pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej w górach lub na morzu. Tych wszystkich świadczeń będziemy pozbawieni, gdy odrzucimy możliwość zawarcia ubezpieczenia turystycznego. Bez polisy nie mamy też możliwości bezpłatnego leczenia się w prywatnych klinikach i gabinetach. Warto pamiętać, że w ramach polisy ubezpieczeniowej możemy skorzystać z usługi transportu medycznego do Polski. Niektórzy mogą powiedzieć: "ale ja wolę leczyć się za granicą". Pamiętajmy jednak, że z tym zawsze wiążą się duże koszty. Nawet jeżeli część z nich zostanie zrefundowana to dla wielu koszty, które będą musieli ponieść we własnym zakresie mogą okazać się niemożliwe do udźwignięcia. Tymczasem Centrum Operacyjne Allianz wyspecjalizowane w swoich usługach w czasie wieloletniej działalności na różnych rynkach świata zapewni nam obsługę za koszt polisy ubezpieczeniowej. Proszę też pamiętać, że nawet jeśli korzystamy z publicznej służby zdrowia, to mając polisę turystyczną w Allianz, możemy wystąpić do Allianz o refundację kosztów, które będziemy musieli ponieść we własnym zakresie.

Podejmujmy racjonalne decyzje
Przed nami sezon turystycznych wyjazdów. Prosimy rozważyć, czy podróżując do kraju Unii Europejskiej wolicie Państwo korzystać z "bezpłatnej" opieki medycznej i formularza typu "E...", czy wykupić indywidualnie, rodzinnie bądź grupowo polisę ubezpieczeniową w Allianz zapewniającą szeroki wachlarz świadczeń, usług i pomocy w trudnych sytuacjach, i pokrycie wszystkich kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową. Życzymy Państwu wspaniałych i bezpiecznych podróży zagranicznych z polisą turystyczną w Allianz.


PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

SZKOLENIA PRZEMYSŁOWE

SZKOLENIA WSPINACZKOWE

TREKKINGI

WYPRAWY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM

© 2005 hepi.szczecin.pl | Design Pawel Szczepaniak